Bytom – Któż jak Bóg?

Nazwa Wydziału

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa i Grafiki «Któż jak Bóg?» w Bytomiu

Adres Wydziału

ul. Ks. Wacława Schenka 1c/6,41-902 Bytom

Dziekan/Koordynator

mgr Monika Jerominek

Prokurator/Skarbnik

Wykładowcy Wydziału

Opiekun duchowy

Telefon

E-mail

jerominek.belfer@gmail.com

Adres www

www.ssi.edu.pl/bytom-ktoz-jak-bog

Konto

Zajęcia (czas i miejsce)

Któż jak Bóg? | Ogłoszenia | Nabór
Święto Wydziału: Zwiastowanie Pańskie
25 marca

Link do zdjęć

Zdjęcia Wydziału «Któż jak Bóg?»

Uczniowie/Studenci/Absolwenci