śląska szkoła ikonograficzna

Silesian School of Iconography 西里西亞聖像畫學

Rekrutacja 2018 w Wodzisławiu Śląskim

Rekrutacja 2018 w Wodzisławiu Śląskim

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/19, Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Św. Brata Alberta» w Wodzisławiu Śląskim, rozpoczyna kolejne zajęcia, w trakcie których uczniowie będą poznawać historię i teologię ikon, oraz malować ikonę Pantokratora. Zajęcia będą się odbywać trzy razy w miesiącu, w poniedziałki od godziny 17:00-20:00, w salce przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi PannyWięcej oRekrutacja 2018 w Wodzisławiu Śląskim[…]