O Nas

Śląska Szkoła Ikonograficzna jest ruchem w Kościele rzymskokatolickim posiadającym strukturę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą osoby piszące (malujące) ikony, teologowie ikony, twórcy sztuki sakralnej zarówno duchowni, jak i świeccy.

Szkoła posiada kilkanaście Wydziałów na Górnym Śląsku, skupiających samodzielne wspólnoty malarzy ikon, tworzących ikony według wspólnego rytuału, kształtujących duchowość opartą na kontemplacji liturgicznego obrazu. Szkoła prowadzi regularne zajęcia, warsztaty wakacyjne, formację duchową i artystyczną, ściśle współpracuje z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz ośrodkami władzy samorządowej poszczególnych miejscowości.

Struktura Śląskiej Szkoły Ikonograficznej jest oparta na wzorcach uniwersyteckich, które mają swoją średniowieczną, kościelną tradycję. Z tradycji tej czerpie swój szkolny charakter, nazwy urzędów, relacje wspólnotowe i ścisłą więź z lokalnym Kościołem.

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Program Nauczania SSI

Rektorat


SSI

Śląska Szkoła Ikonograficzna
Rektorat: ul. 3 Maja 46/5, 41-800 Zabrze
Tel. 501481672
Konto SSI: mBank 63 1140 2004 0000 3002 7525 4383

Wydziały SSI

Zabrze - Trójca Święta

Zabrze - Trójca Święta

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa, Malarstwa i Grafiki «Trójcy Świętej» w Zabrzu

Gliwice – Symbol

Gliwice – Symbol

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Symbol» w Gliwicach

Gliwice – Światło i Zbawienie

Gliwice – Światło i Zbawienie

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Światło i Zbawienie» w Gliwicach

Gliwice – Życiodajnego Drzewa Krzyża Świętego

Gliwice – Życiodajnego Drzewa Krzyża Świętego

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Mozaiki «Życiodajnego Drzewa Krzyża Świętego» w Gliwicach

Pszów – Spe Salvi

Pszów – Spe Salvi

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Spe salvi» w Pszowie

Tarnowskie Góry – Mandylion

Tarnowskie Góry – Mandylion

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Mandylion» w Tarnowskich Górach – Strzybnicy

Wodzisław Śląski – Św. Brata Alberta

Wodzisław Śląski – Św. Brata Alberta

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Św. Brata Alberta» w Wodzisławiu Śląskim

Zabrze – Anastasis

Zabrze – Anastasis

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Anastasis» w Zabrzu

Zabrze – Pantokrator

Zabrze – Pantokrator

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Pantokrator» w Zabrzu

Gliwice - Wszystkich Świętych

Gliwice - Wszystkich Świętych

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Wszystkich Świętych» w Gliwicach

Tychy - Kecharitomene

Tychy - Kecharitomene

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Kecharitomene» w Tychach

Kluczbork - Św. Efrema Syryjczyka

Kluczbork - Św. Efrema Syryjczyka

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa i Rysunku «Św. Efrema Syryjczyka» w Kluczborku

Prudnik-Kluczbork - Theotokos

Prudnik-Kluczbork - Theotokos

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Theotokos» w Prudniku-Kluczborku

Woźniki - Ochra

Woźniki - Ochra

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Ochra» w Woźnikach

Gliwice - Methamorphosis

Gliwice - Methamorphosis

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa «Methamorphosis» w Gliwicach

Bytom - Sucha Góra

Bytom - Sucha Góra

Śląska Szkoła Ikonograficzna Wydział Ikonopisarstwa w Bytomiu Suchej Górze

Władze SSI, Opiekunowie Duchowi, Wykładowcy

Władzami Śląskiej Szkoły Ikonograficznej są:

 • Senat – zbiera wszystkich Dziekanów/Koordynatorów, Rektorów, Prokuratorów, Prodziekanów, Wykładowców SSI, wypracowuje kierunki rozwoju i podejmuje istotne decyzje dotyczące całości Szkoły.
 • Rektor i Prorektorzy – stoją na czele Szkoły i koordynują funkcjonowanie poszczególnych Wydziałów
 • Dziekani i Koordynatorzy – stoją na czele poszczególnych Wydziałów Szkoły, odpowiadają za ich kształt i funkcjonowanie.
 • Prokuratorzy i Skarbnicy – dbają o stronę ekonomiczno-finansowo-logistyczną poszczególnych Wydziałów i całej Szkoły.
 • Wykładowcy – prowadzą zajęcia w poszczególnych ośrodkach Szkoły.
 • Opiekunowie Duchowi – Księża, którzy podjęli się trudu formacji duchowej w poszczególnych Wydziałach. Dbają o ortodoksję przekazu Ewangelii w twórczości ikonopisarskiej i zgodność życia ikonografów z prawdami wiary głoszonymi przez ikonopisarstwo. Ksiądz, który pełni inną funkcję w SSI równocześnie jest opiekunem duchowym.

Rektor: ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO, dspjkr@gmail.com, 501 481 672

Prorektor: Janina Różycka-Klejnowska, jtrk@wp.pl, 32 271 25 16

Dziekani/Koordynatorzy/Prodziekani Wydziałów:

 • mgr sztuki Natalia Binda-Kiszczak
 • mgr inż. arch. Bogna Adamczyk
 • Lucyna Dyrdzik
 • mgr Monika Jerominek
 • mgr inż. Adam Kałuża
 • mgr inż. arch. Magdalena Kujawska
 • mgr inż. arch. Zofia Metz
 • Krystyna Nawrat
 • mgr lic. Paweł Pilawski
 • dr Piotr Poborski
 • Roman Prowda
 • ks. mgr lic. Piotr Sękowski
 • mgr Patrycja Sirek
 • mgr inż. Ewa Stępień
 • ks. mgr lic. Sebastian Szajda
 • Jolanta Świątkiewicz
 • dr Iwona Tomas
 • ks. mgr lic. Stanisław Zioła

Prokuratorzy/Skarbnicy Wydziałów:

 • mgr inż. arch. Aleksandra Sękowska, olasekowska@hotmail.com, 514 993 555, (mBank 63 1140 2004 0000 3002 7525 4383)
 • Arkadiusz Adamczyk
 • Paweł Chorowski
 • Tomasz Kościarz
 • mgr inż. Henryk Metz
 • mgr Magdalena Wicha
 • Teresa Zajączkowska
 • Elżbieta Zakulska

Opiekunowie Duchowi:

Wykładowcy SSI:

Kadra SSI

Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
Rektor SSI
Janina Klejnowska - Różycka
Janina Klejnowska - Różycka
Prorektor SSI
Mgr Monika Jerominek
Mgr Monika Jerominek
Dziekan SSI Bytom
Jolanta Maria Świątkiewicz
Jolanta Maria Świątkiewicz
Dziekan SSI Gliwice
Mgr inż. arch. Aleksandra Sękowska
Mgr inż. arch. Aleksandra Sękowska
Prokurator SSI
Mgr Iwona Tomas
Mgr Iwona Tomas
Dziekan SSI Zabrze
Paweł Pilawski
Paweł Pilawski
Prokurator SSI Zabrze
Mgr Marian Krawczyk
Mgr Marian Krawczyk
Wykładowca SSI
Ks. mgr Piotr Sękowski
Ks. mgr Piotr Sękowski
Dziekan SSI Gliwice
Avatar
Roman Prowda
Dziekan SSI Zabrze
Avatar
mgr inż. Ewa Stępień
Dziekan SSI Strzybnica
Avatar
mgr Patrycja Sirek
Dziekan SSI Strzybnica
Avatar
Elżbieta Zakulska
Prokurator SSI Strzybnica
Avatar
mgr inż. arch. Bogna Adamczyk
Dziekan SSI Pszów
Avatar
Arkadiusz Adamczyk
Prokurator SSI Pszów
mgr inż. Adam Kałuża
mgr inż. Adam Kałuża
Dziekan SSI Wodzisław Śl.
Avatar
mgr inż. arch. Zofia Metz
Dziekan SSI Gliwice
mgr inż. Henryk Metz
mgr inż. Henryk Metz
Prokurator SSI Gliwice
Avatar
ks. mgr Piotr Kwaśniok
Opiekun Duchowy SSI Strzybnica
Avatar
ks. mgr Robert Potempa
Opiekun Duchowy SSI Gliwice

Wydawnictwo SSI, Rada Naukowa, Statuty

Wydawnictwo SSI

Śląska Szkoła Ikonograficzna posiada swoje wydawnictwo, którego celem jest promocja literatury teologicznej dotyczącej ikony i duchowości ikonografa, duchowości chrześcijańskiego Wschodu oraz promocja Szkoły.
Spis publikacji

Rada Naukowa

Rada Naukowa Śląskiej Szkoły Ikonograficznej czuwa nad ortodoksyjnością wydawanych dzieł oraz spełnia funkcje doradcze odnośnie do funkcjonowania Szkoły.

 • Ks. prof. dr hab. Janusz Maria Czerski
 • Prof. dr hab. Karol Klauza
 • Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO
 • Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
 • Bp prof. dr hab. Jan Kopiec
 • Ks. dr Trojan Marchwiak
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński
 • Janina Różycka-Klejnowska
 • Ks. mgr lic. Artur Sepioło
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
 • Ks. dr Robert Urbańczyk
 • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza

Statuty

Działalność SSI, zakres obowiązków i praw poszczególnych urzędów opisane są w Statutach.

Wydawnictwo SSI

Ogłoszenia