Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019. Rektorat

Śląska Szkoła Ikonograficzna
Rektorat
oraz
Katedra Teologii Dogmatycznej
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

ogłasza nabór na cykl wykładów w roku akademickim 2018/2019,
zakończonych egzaminem i wydaniem świadectwa SSI, na temat

Ikona, ikonograf i sztuka sakralna
w nauczaniu Kościoła.
Studium dokumentów doktrynalnych

Zapisy: Kliknij tu, a przejdziesz do formularza

 

Gdzie?

Wykłady będą odbywały się raz w miesiącu w salce parafialnej kościoła pw. Św. Józefa Robotnika w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 187. Sala posiada zbiór pięknych ikon napisanych przez studentów SSI oraz studiów podyplomowych na WTUO „Ikonopisarstwo. Studium chrześcijańskiego Wschodu”.

Wykłady będą prowadzone przez ks. dra hab. Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego.

 

Kiedy?

Rekrutacja zaczyna się 01.06.2018, a kończy 15.09.2018. Wyniki zostaną rozesłane e-mailem do 30.09.2018 osobom, które przystąpiły do rekrutacji.

Daty spotkań (poniedziałki, godz. 18:00-19:30)

 1. 08.10.2018 (Hierarchia autorytetu dokumentów doktrynalnych Kościoła)
 2. 12.11.2018 (Sobór Piąto-Szósty Trullański 691-2, Hieria 754, Sobór Nicejski II 787)
 3. 10.12.2018 (Księgi Karolińskie, Sobór Konstantynopolitański IV 869-870)
 4. 07.01.2019 (Sobory Ruskie)
 5. 04.02.2019 (Luter, Kalwin i reakcja Soboru Trydenckiego)
 6. 11.03.2019 (Autorytet traktatów i podręczników: Dionizjusz z Furny, Molanus)
 7. 01.04.2019 (Sobór Watykański II i inne dokumenty współczesne)
 8. 06.05.2019 (Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI)
 9. 03.06.2019 Egzamin ustny
 10. 24.06.2019 Msza na zakończenie, rozdanie świadectw i dyplomów, ognisko

Tematy ujęte w nawiasach mogą ulec nieznacznej zmianie, lub być prezentowane w innej kolejności.

 

Dla kogo?

Na wykłady mogą zapisać się wszyscy, niekoniecznie jedynie ikonopisarze. Zaproszeni są szczególnie ci, którzy prowadzą jakieś grupy związane z ikonopisarstwem i sztuką w Kościele, ale także wszyscy zainteresowani.

Minimalna liczba uczestników: 10.  Maksymalna liczba uczestników: 30.

Decyduje kolejność zgłoszeń (formularz + wpłata).

 

Koszty

Koszt: 130 zł/os. Należy wpłacić na konto Prokuratora SSI:
mBank 63 1140 2004 0000 3002 7525 4383,
tytułem: „Składka członkowska SSI. Dokumenty doktrynalne”

W koszt wliczone są materiały szkoleniowe, które będą rozdawane w czasie spotkań, a także świadectwa i tableau. Nie obejmuje organizacji ogniska końcoworocznego.

W razie rezygnacji przed rozpoczęciem wykładów całość kosztów będzie zwrócona na podane konto.

 

Dokumenty

 1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy przez Internet:
  Kliknij tutaj, aby przejść do formularza rekrutacyjnego
 2. Na pierwszym spotkaniu, tj. 08.10.2018 oddać podpisany formularz o członkostwie SSI i związanych z tym przetwarzaniu danych osobowych.
  Można pobrać: Członkostwo w SSI i dane osobowe
 3. Na pierwszym spotkaniu, tj. 08.10.2018 oddać swoje zdjęcie, które będzie użyte do końcoworocznego tableau.
 4. Potwierdzenie wpłaty.

Dodatkowe informacje: www.ssi.edu.pl lub e-mailem: dspjkr@gmail.com