O NAS

Śląska Szkoła Ikonograficzna jest ruchem w Kościele rzymskokatolickim posiadającym strukturę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą osoby piszące (malujące) ikony, teologowie ikony, twórcy sztuki sakralnej zarówno duchowni, jak i świeccy. Szkoła posiada kilkanaście Wydziałów na Górnym Śląsku, skupiających samodzielne wspólnoty malarzy ikon, tworzących ikony według wspólnego rytuału, kształtujących duchowość opartą na kontemplacji liturgicznego obrazu. Szkoła prowadzi regularne zajęcia, warsztaty wakacyjne, formację duchową i artystyczną, ściśle współpracuje z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz ośrodkami władzy samorządowej poszczególnych miejscowości.
Struktura Śląskiej Szkoły Ikonograficznej jest oparta na wzorcach uniwersyteckich, które mają swoją średniowieczną, kościelną tradycję. Z tradycji tej czerpie swój szkolny charakter, nazwy urzędów, relacje wspólnotowe i ścisłą więź z lokalnym Kościołem.
Najczęściej Zadawane Pytania

Śląska Szkoła Ikonograficzna
Rektorat: ul. 3 Maja 46/5, 41-800 Zabrze
Tel. 501481672
Konto SSI: mBank 63 1140 2004 0000 3002 7525 4383
(Adresy poszczególnych Wydziałów na kolejnych podstronach)

Władze SSI
Władzami Śląskiej Szkoły Ikonograficznej są:
Senat – zbiera wszystkich Dziekanów/Koordynatorów, Rektorów, Prokuratorów, Wykładowców SSI, wypracowuje kierunki rozwoju i podejmuje istotne decyzje dotyczące całości Szkoły.
Rektor i Prorektorzy – stoją na czele Szkoły i koordynują funkcjonowanie poszczególnych Wydziałów
Dziekani i Koordynatorzy – stoją na czele poszczególnych Wydziałów Szkoły, odpowiadają za ich kształt i funkcjonowanie.
Prokuratorzy i Skarbnicy – dbają o stronę ekonomiczno-finansowo-logistyczną poszczególnych Wydziałów i całej Szkoły.
Wykładowcy – prowadzą zajęcia w poszczególnych ośrodkach Szkoły.
Opiekunowie Duchowi – Księża, którzy podjęli się trudu formacji duchowej w poszczególnych Wydziałach. Dbają o ortodoksję przekazu Ewangelii w twórczości ikonopisarskiej i zgodność życia ikonografów z prawdami wiary głoszonymi przez ikonopisarstwo. Ksiądz, który pełni inną funkcję w SSI równocześnie jest opiekunem duchowym.

Rektor: ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, dspjkr@gmail.com, 501 481 672

Prorektor: Janina Różycka-Klejnowska, jtrk@wp.pl, 32 271 25 16

Dziekani/Koordynatorzy Wydziałów:
Arkadiusz Adamczyk
mgr inż. arch. Bogna Adamczyk
mgr Monika Jerominek
mgr inż. Adam Kałuża
mgr Marian Krawczyk
mgr inż. arch. Zofia Metz
Roman Prowda
ks. mgr Piotr Sękowski
mgr Patrycja Sirek
mgr inż. Ewa Stępień
Jolanta Świątkiewicz
mgr Iwona Tomas

Prokuratorzy/Skarbnicy Wydziałów:
mgr inż. arch. Aleksandra Sękowska, olasekowska@hotmail.com, 514 993 555, mBank 63 1140 2004 0000 3002 7525 4383
mgr inż. Henryk Metz
Paweł Pilawski

Opiekunowie Duchowi:
ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki dspjkr@gmail.com
ks. mgr Piotr Kwaśniok piotr.kwasnok@o2.pl
ks. mgr Robert Potempa robin.fenix@wp.pl
ks. mgr Piotr Sękowski pgfseko@gmail.com
ks. mgr Andrzej Skolik [brak e-mail]

Wykładowcy SSI:
mgr Marian Krawczyk, mandrag@poczta.onet.pl,

Wydawnictwo SSI
Śląska Szkoła Ikonograficzna posiada swoje wydawnictwo, którego celem jest promocja literatury teologicznej dotyczącej ikony i duchowości ikonografa, duchowości chrześcijańskiego Wschodu oraz promocja Szkoły.

Rada Naukowa
Rada Naukowa Śląskiej Szkoły Ikonograficznej czuwa nad ortodoksyjnością wydawanych dzieł oraz spełnia funkcje doradcze odnośnie do funkcjonowania Szkoły.
Ks. prof. dr hab. Janusz Maria Czerski
Prof. dr hab. Karol Klauza
Ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
Ks. prof. dr hab. Jan Kochel
Bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec
Ks. dr Trojan Marchwiak
Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński
Janina Różycka-Klejnowska
Ks. Artur Sepioło
Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
Ks. dr Robert Urbańczyk
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Marek Wolsza

Statuty
Działalność SSI, zakres obowiązków i praw poszczególnych urzędów opisane są w Statutach.
I Statut SSI Wllington 2001
II Statut SSI Hong Kong 2016