Władze SSI

Władzami Śląskiej Szkoły Ikonograficznej są.:

 • Senat – zbiera wszystkich Dziekanów/Koordynatorów, Rektorów, Prokuratorów, Wykładowców SSI, wypracowuje kierunki rozwoju i podejmuje istotne decyzje dotyczące całości Szkoły.
 • Rektor i Prorektorzy – stoją na czele Szkoły i koordynują funkcjonowanie poszczególnych Wydziałów
 • Dziekani i Koordynatorzy – stoją na czele poszczególnych Wydziałów Szkoły, odpowiadają za ich kształt i funkcjonowanie.
 • Prokuratorzy i Skarbnicy – dbają o stronę ekonomiczno-finansowo-logistyczną poszczególnych Wydziałów i całej Szkoły.
 • Wykładowcy – prowadzą zajęcia w poszczególnych ośrodkach Szkoły.
 • Opiekunowie Duchowi – Księża, którzy podjęli się trudu formacji duchowej w poszczególnych Wydziałach. Dbają o ortodoksję przekazu Ewangelii w twórczości ikonopisarskiej i zgodność życia ikonografów z prawdami wiary głoszonymi przez ikonopisarstwo. Ksiądz, który pełni inną funkcję w SSI równocześnie jest opiekunem duchowym.

Rektor: ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO, dspjkr@gmail.com, 501 481 672

Prorektor: Janina Różycka-Klejnowska, jtrk@wp.pl, 32 271 25 16

Dziekani/Koordynatorzy Wydziałów:

 • Arkadiusz Adamczykk
 • mgr inż. arch. Bogna Adamczyk
 • mgr Monika Jerominek
 • mgr inż. Adam Kałuża
 • mgr inż. arch. Magdalena Kujawska
 • mgr inż. arch. Zofia Metz
 • mgr-lic. Paweł Pilawski
 • dr Piotr Poborski
 • Roman Prowda
 • ks. mgr Piotr Sękowski
 • mgr Patrycja Sirek
 • mgr inż. Ewa Stępień
 • Jolanta Świątkiewicz
 • mgr Iwona Tomas

Prokuratorzy/Skarbnicy Wydziałów:

 • mgr inż. arch. Aleksandra Sękowska, olasekowska@hotmail.com, 514 993 555,
  (mBank 63 1140 2004 0000 3002 7525 4383)
 • Tomasz Kościarz
 • mgr inż. Henryk Metz
 • Paweł Chorowski
 • Elżbieta Zakulska

Opiekunowie Duchowi:

Wykładowcy SSI: