Rekolekcje Adwentowe 2016

Rekolekcje Adwentowe dla Ikonografów całego Śląska oraz Szanownych Gości odbędą się od 5 do 7 grudnia 2016 w czasie Mszy Świętych wieczornych rozpoczynających się o godz. 18.00 w nowowybudowanym kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 187 (http://www.swjozef.bytom.pl/).

Tematem rekolekcji będzie okton logismoi, czyli o ośmiu myślach (pokusach, demonach, wadach) Ewagriusza z Pontu. Jest to pierwszy usystematyzowany katalog myśli, którymi posługuje się demon, aby skłonić duszę do upadku.

5 grudnia (poniedziałek) odbędzie się ryt wprowadzenia na Urząd Ikonografa tych adeptów, którzy jeszcze w tym rycie nie uczestniczyli. W tym celu kandydaci mają się skontaktować miesiąc wcześniej z Rektorem Śląskiej Szkoły Ikonograficznej ks. drem hab. Dariuszem Klejnowskim-Różyckim (dkr@uni.opole.pl). Jeżeli dotyczyło by to kandydatów z innych ośrodków ikonopisarskich niż zabrzański oddział Śląskiej Szkoły Ikonograficznej, to konieczne jest także pisemne polecenie i opinia prowadzącego daną wspólnotę ikonopisarzy.

6 grudnia nauka odbedzie się po Mszy Świętej (nie jako kazanie), ze względu na Świętego Mikołaja, który przyjdzie w czasie Mszy do dzieci.

7 grudnia (środa) będzie poświęcenie ikon, które przyniosą Ikonopisarze jako owoc swojej pracy. Ikonopisarze złożą przed Mszą Świętą ikony u stóp ołtarza, a poświecenie będzie w rycie bizantyjskim według „Rytuału ikonopisarskiego”.

Po rekolekcjach ks. Proboszcz Rafał Sierla zaprasza na plebanię prowadzących poszczególne ośrodki ikonopisarskie na Śląsku, abyśmy się spotkali i omówili wspólne sprawy.

Zachęcam do zainteresowania się już kursami, w tym z teologii ikony, planowanym na 2017 r. z wielkim plenerem w Głębinowe.

Dodatkowe informacje:

http://wt.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/09/informator-kursy.pdf

http://wt.uni.opole.pl/oferta-kursow-doskonalacych-na-wydziale-teologicznym/


Zgłoszeni kandydaci na wprowadzenie na Urząd Ikonografa:

Bogna Adamczyk

Ewelina Burek-Kostka

Aleksandra Filipiak

Henryk Metz

Barbara Piotrowska

Zapisz

Zapisz